AKRO investiční společnost


Novinka - detail


07.11.2017, Praha

AKRO Svět - aktuálně

AKRO investiční společnost informuje podílníky bývalého fondu AKRO Svět o dalším postupu ve věci Private Investors, a.s.:

Městským soudem v Praze bylo dne 22. 5. 2017 rozhodnuto o částečném rozvrhu zpeněžení majetku z konkurzní podstaty Private Investors, a. s. (dále též "PI"). Částečný rozvrh je ale pouze mezikrokem v řešení úpadku PI, kterým se vyplácí podíly z části zpeněženého majetku (část zpeněžení, která nemůže být ovlivněna výsledkem probíhajících sporů o další majetek PI), což znamená, že není konkurzní řízení uzavřeno. Aktuálně se čeká na výsledek incidenčních sporů, které budou mít vliv na případné další rozdělení výnosů zpeněženého majetku PI mezi věřitele. Konkurzní řízení bude dále pokračovat až do schválení konečné zprávy a vydání konečného rozvrhového usnesení.

Po zvážení situace a s ohledem na výše uvedené, bude konečné vyúčtování a výplata doplatků likvidačního zůstatku provedena až po úplném uzavření konkurzního řízení Private Investors, a. s. Vypořádání zůstatku a ukončení likvidace bývalého fondu AKRO Svět tak bude řešeno v rámci jednoho úkonu.

< Zpět