AKRO investiční společnost


Novinka - detail


18.10.2017, Praha

Informace pro podílníky bývalých CS fondů - jednání u Obvodního soudu pro Prahu 6

AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky, že dne 17. 10. 2017 od 9:00 hod. probíhalo u Obvodního soudu pro Prahu 6 druhé soudní jednání ve věci žaloby o vydání bezdůvodného obohacení vedené pod spisovou značkou 8 C 445/2014.

Na tomto jednání byly zaprotokolovány důkazy obou stran a byly prováděny výslechy svědků. Jednání ukončeno v 16.00 hod. Pokračovat se bude na příštím zasedání, které je naplánováno na 20. 2. 2018 od 9:00 hod. u Obvodního soudu pro Prahu 6, v jednací síni č. 1.316, I. patro, 28. pluku 1533/29b, Praha 10.

< Zpět