AKRO investiční společnost


Novinka - detail


14.09.2017, Praha

Informace pro podílníky fondů AKRO

Klient, který v okamžiku podání žádosti o odkoupení podílových listů nebude evidován v naší databázi jako majitel podílových listů fondu AKRO, bude vyzván k předložení aktuálního výpisu z majetkového účtu cenných papírů.


Abychom předešli případným nesrovnalostem, žádáme klienty, kteří si převedli podílové listy získané dědictvím, aby k žádostem o odkoupení podílových listů předkládali také doklad o převodu od obchodníka s CP, který převod prováděl. Týká se zejména účtů vedených v tzv. navazující evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů.

< Zpět