AKRO investiční společnost


Novinka - detail


08.08.2017, Praha

Zpráva podílníkům bývalého fondu AKRO Svět

Dne 22. 5. 2017 rozhodl Městský soud v Praze o částečném rozvrhu zpeněženého majetku z podstaty Private Investors, a.s. Rozhodnutí č.j. 91 K 12/2001-3232 nabylo právní moci dne 24. 6. 2017. V rámci částečného rozvrhu bude každá zjištěná nebo pravomocně určená pohledávka (nárok), zařazená ve druhé třídě pohledávek, uspokojena poměrně a jen do výše 1,455072234 %.

Při tomto částečném rozvrhu bude do majetku bývalého fondu AKRO Svět vyplacena částka Kč 478.670,98. Konečné rozvrhové usnesení bude vypracováno teprve po předložení a pravomocném schválení konečné zprávy konkurzního správce.

Jakmile bude na účet AKRO investiční společnosti, a. s. uhrazena částka uvedená v rozhodnutí, začne AKRO investiční společnost, a.s. připravovat dílčí vypořádání přijatého plnění vůči podílníkům bývalého fondu AKRO Svět.

O dalších krocích bude AKRO investiční společnost, a. s. i nadále informovat.

< Zpět