AKRO investiční společnost


Novinka - detail


28.06.2017, Praha

Informace pro podílníky bývalých CS fondů - jednání u Obvodního soudu pro Prahu 6

AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky, že dne 27. 6. 2017 v 13:00 hod. proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 6 první soudní jednání ve věci žaloby o vydání bezdůvodného obohacení vedené pod spisovou značkou 8 C 445/2014.

Na tomto jednání soud zahájil provádění dokazování, kdy provedl listinné důkazy navržené žalobkyní a část listinných důkazů navržených AKRO investiční společností, a.s. S ohledem na provozní dobu soudu do 16:00 hod bylo v 16:15 hod. jednání ukončeno a v jednání se bude pokračovat na příštím zasedání, které je naplánováno na 17. 10. 2017 od 9:00 hod. Při dalším jednání budou provedeny zbývající listinné důkazy navržené AKRO investiční společností, a.s. a soud zahájí provádění výslechů navržených svědků.

< Zpět