AKRO investiční společnost


Novinka - detail


07.03.2017, Praha

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 1. 3. 2017 obdržela Rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci žalobce AKRO investiční společnosti, a.s. proti žalovaným: 1. Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti ČR a 2. Česká republika – Ministerstvo financí ČR o 1.114.275.017 Kč s příslušenstvím, k odvolání obou žalovaných proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 5. října 2016, č. j. 20 C 8/2006 – 369, tak, že se Usnesení soudu I. stupně se mění tak, že se řízení nepřerušuje.

AKRO investiční společnost, a.s. výše uvedený Rozsudek v současné době vyhodnocuje.

O dalších skutečnostech budeme podílníky dále informovat.

< Zpět