AKRO investiční společnost


Novinka - detail


03.02.2017, Praha

Oznámení pro podílníky bývalých CS Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 20. 1. 2017 obdržela Rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci žalobkyně - České republiky - Ministerstva financí, jednající Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, proti žalované - AKRO investiční společnosti, a. s., o zaplacení částky 2.080.447.226,12Kč s příslušenstvím, k odvolání žalované proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 23. září 2016, č. j. 8 C 445/2014-179, že Usnesení soudu prvního stupně se mění tak, že se řízení o zaplacení částky 2.080.447.226,12Kč nepřerušuje.

Nyní AKRO investiční společnost, a.s. očekává opětovné nařízení jednání Obvodního soudu pro Prahu 6 ve věci.

O dalších skutečnostech budeme podílníky dále informovat.

< Zpět