AKRO investiční společnost


Novinka - detail


31.12.2016, Praha

Změna statutů bývalých CS Fondů

AKRO Investiční společnost a.s. oznamuje podílníkům podílových fondů AKRO globální akciový fond, AKRO fond progresivních společností a AKRO balancovaný fond, že s účinností od 1. 1. 2017 dojde ke změně statutů předmětných podílových fondů, mimo jiné v části § 116, odst. (5) - u AKRO balancovaného fondu se jedná o § 117, odst. (5). V rámci této změny dojde k upřesnění podmínek pro vytvoření a vedení rezervy v majetku předmětných podílových fondů, kdy vytvořená rezerva bude průběžně upravována o výnosy a náklady související se správou této rezervy. Tato změna je prováděna s ohledem na aktuální vývoj na finančních trzích, kdy lze očekávat zatížení peněžních instrumentů negativní úrokovou sazbou. Cílem předmětné změny je proto zajistit, že do doby konečného rozhodnutí ve sporu s Českou republikou, nebude ostatní majetek podílových fondů, používaných pro výpočet fondového kapitálu a aktuální hodnoty podílových listů, zatížen náklady při vedení a správě vytvořené rezervy.

< Zpět