AKRO investiční společnost


Novinka - detail


12.12.2016, Praha

Technická přestávka na přelomu roku 2016 a 2017

AKRO investiční společnost, a.s. tímto v souladu s § 137 zákona. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, uveřejňuje zápis z rozhodnutí představenstva společnosti o přerušení služeb poskytovaných AKRO investiční společností pro podílové fondy:


- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.


ve dnech od 27. 12. 2016 do 3. 1. 2017. Posledním obchodním dnem v roce 2016 bude pátek 23. 12., prvním obchodním dnem v roce 2017 bude středa 4. 1.


Zápis o rozhodnutí zde.

< Zpět