AKRO investiční společnost


Novinka - detail


10.08.2016, Praha

Informace pro podílníky bývalých CS fondů - jednání u Obvodního soudu pro Prahu 6

V návaznosti na oznámení společnosti AKRO investiční společnost, a.s. o řízení ve věci žaloby České republiky proti AKRO investiční společnosti, a.s. o vrácení bezdůvodného obohacení, které bylo usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 č.j. 8C 445/2014-145 ze dne 25. 4. 2016 v části týkající se požadavku na zaplacení částky ve výši 2 080 447 226,12 Kč zastaveno, AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že dne 8. 8. 2016 obdržela Usnesení Městského soudu jako soudu odvolacího o odvolání Česká republiky proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 25. 4. 2016, č. j. 8 C 445/2014-145, kterým bylo rozhodnuto tak, že se řízení o zaplacení částky 2.080.447.226,12 Kč nezastavuje. Proti tomuto usnesení není přípustné dovolání.


Protože pominul důvod pro odročení jednání, které bylo původně nařízeno na 25. 4. 2016, AKRO investiční společnost, a.s. nyní opětovně čeká na nařízení jednání. O termínu vás budeme neprodleně informovat.

< Zpět