AKRO investiční společnost


Novinka - detail


08.02.2016, Praha

Změna statutů – aktualizace dynamických údajů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 8. 2. 2016 došlo ke změnám ve statutech fondů:
- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.

Aktualizovány byly dynamické údaje.

Ke změnám došlo i ve Sděleních klíčových informací pro investory a Nabídkových listech všech výše uvedených fondů.

Ve statutu fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. byly navíc provedeny tyto změny:

Poslední věta "Znění tohoto statutu bylo řádně schváleno představenstvem AKRO investiční společnosti, a.s. na jeho zasedání dne 19. 2. 2015" byla nahrazena větou "Znění tohoto statutu bylo řádně schváleno představenstvem AKRO investiční společnosti, a.s. a nabývá účinnosti dne 8. 2. 2016".

Změny byly schváleny představenstvem a nabyly účinnosti dne 8. 2. 2016.

< Zpět