AKRO investiční společnost


Novinka - detail


16.12.2015, Praha

Technická přestávka na přelomu roku 2015 a 2016

AKRO investiční společnost, a.s. tímto v souladu s § 137 zákona. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, uveřejňuje zápis z rozhodnutí představenstva společnosti o přerušení služeb poskytovaných AKRO investiční společností pro podílové fondy:


- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.


ve dnech od 22. 12. 2015 od 12,00 hodin do 6. 1. 2016 do 16,30 hodin, včetně. Posledním obchodním dnem v roce 2015 bude úterý 22. 12., prvním obchodním dnem v roce 2016 bude čtvrtek 7. 1.


Zápis o rozhodnutí zde.

< Zpět