AKRO investiční společnost


Novinka - detail


05.11.2015, Praha

CERTIFIKÁT ISO 9001:2008

Dne 3. listopadu 2015 proběhl v AKRO investiční společnosti, a.s. recertifikační audit zavedeného systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2008 pro oblast obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů a provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů.
Auditor společnosti Lloyd´s Register Duality Assurance (LRQA) neshledal žádné neshody a konstatoval, že bylo v rámci auditu potvrzeno, že všechny relevantní požadavky normy jsou organizací plněny, systém managementu kvality je vhodně udržovaný a rutinně se využívá v rámci řízení organizace. Auditor doporučil vydání certifikátu na další 3 roky.
Společnost AKRO je tak i nadále jednou z mála finančních společností v České republice, která zavedla systém řízení kvality podle normy ISO 9001, a která plně využívá všech prostředků a postupů obsažených v normě pro tuto oblast k řízení společnosti. Tím se dostává o krok napřed před ostatní společnosti podnikající v České republice v oblasti finančních trhů a řadí se tak mezi certifikované společnosti působící na nejrozvinutějších evropských trzích v této oblasti.

< Zpět