AKRO investiční společnost


Novinka - detail


29.07.2014, Praha

Informace pro podílníky bývalých CS fondů

AKRO investiční společnost, a.s. sděluje podílníkům, že obdržela rozsudek Nejvyššího soudu ČR č. j.: 30 Cdo 493/2013-863 ze dne 25. 6. 2014. Nejvyšší soud ČR k dovolání České republiky rozhodl tak, že rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2012, č. j.: 35 Co 34/2012-761 se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

V současné době probíhá právní rozbor a jsou zvažovány další kroky. O výsledku budeme podílníky informovat.

< Zpět