AKRO investiční společnostAktuálně


02.12.2021

Změna statutů bývalých C.S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 1. 12. 2021 došlo ke změnám v… > více...


22.09.2021

Změna statutů bývalých C.S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 21. 9. 2021 došlo ke změnám v… > více...


20.09.2021

Pozastavení odkupování podílových listů bývalých C. S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že s ohledem na… > více...


12.07.2021

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že dne 9. červe… > více...


21.06.2021

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů bývalých C. S. Fondů

Z důvodu probíhajícího exekučního řízení rozhodlo představenstvo společnosti dne 21. 6. 20… > více...


16.04.2021

Změna statutů fondů AKRO

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 14. 4. 2021 došlo ke změnám v… > více...

> archiv aktualit

AKRO BLOG: www.akro-blog.cz

Vedení společnosti AKRO rozhodlo s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání o poskytování služeb s omezeným osobním přístupem do společnosti. Více informací zde. Klienti se na nás mohou obracet na telefonním čísle 234 261 600, případně na e-mail akro@akro.cz

BUSINESS CONTINUITY PLAN