AKRO investiční společnostAktuálně


10.10.2022

Pozastavení vydávání a odkupování podílových listů bývalých C. S. Fondů

Z důvodu podle § 134 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech… > více...


07.10.2022

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – zrušení rozsudků

AKRO investiční společnost, a.s., oznamuje podílníkům bývalých C.S. Fondů, že dne 5. 10. 2… > více...


01.09.2022

Akce BEZ POPLATKU

Od 1. 9. 2022 můžete nově investovat do AKRO akciového fondu nových ekonomik BEZ vstupního… > více...


12.08.2022

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – zamítnutí stížnosti u ESLP

AKRO investiční společnost, a. s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že dne 7. červ… > více...


10.08.2022

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – OS pro Prahu 6 – nařízené jednání

AKRO investiční společnost, a.s., sděluje podílníkům bývalých C. S. Fondů, že dne 27. červ… > více...


01.08.2022

Změna statutů bývalých C.S. Fondů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 1. 8. 2022 došlo ke změnám ve… > více...

> archiv aktualit

10.10.2022: Informace o POZASTAVENÍ VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ C.S. FONDŮ

AKRO BLOG: www.akro-blog.cz

Rozhodnutí představenstva o odvolání zvláštního Plánu zajištění kontinuity provozu (BCP)

V reakci na aktuální ukončení stavu pandemické pohotovosti, o kterém rozhodla Poslanecká sněmovna dne 4. 5. 2022, kdy byla od 5. května 2022 zrušena všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, rozhodlo představenstvo společnosti AKRO dne 5. 5. 2022 o odvolání zvláštního Plánu zajištění kontinuity provozu.

I nadále však, s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost našich klientů a pracovníků, představenstvo společnosti AKRO doporučuje si osobní jednání domluvit předem na telefonním čísle 234 261 600, případně emailem na akro@akro.cz.

Dovolujeme si podílníky upozornit, že představenstvo společnosti AKRO i nadále sleduje aktuálně platná opatření vlády v souvislosti s Výskytem COVID-19, a v případě nutnosti je připraveno opět přijmout rozhodnutí obsahující opatření za účelem zachování kontinuity provozu Společnosti AKRO.