AKRO investiční společnostAktuálně


16.05.2024

Upozornění na nevýhodné nabídky pro podílníky

AKRO investiční společnost, a.s., zaznamenala, že se na trhu objevila skupina osob, která … > více...


25.03.2024

Změna ve Sdělení klíčových informací fondů AKRO

 AKRO investiční společnost, a.s., oznamuje, že s účinností od 25. 3. 2024 došlo ke změnám… > více...


22.12.2023

Změna statutů a sdělení klíčových informací fondů AKRO

AKRO investiční společnost, a.s., oznamuje, že s účinností od 22. 12. 2023 došlo k dynamic… > více...


22.12.2023

Technická přestávka na přelomu roku 2023 a 2024

AKRO investiční společnost, a.s., tímto v souladu s § 134 zákona č. 240/2013 Sb., o invest… > více...


31.10.2023

Změna statutů fondů AKRO

AKRO investiční společnost, a.s., oznamuje, že s účinností od 31. 10. 2023 došlo ke změnám… > více...


31.10.2023

Oznámení podílníkům bývalých C. S. Fondů – vrácení zaplacené daně z příjmů a úroku z prodlení PO za roky 2013-2016/2017

AKRO investiční společnost, a.s., s radostí oznamuje, že po mnoha letech snahy a soudních … > více...

> archiv aktualit

Upozornění na NEVÝHODNÉ NABÍDKY PRO PODÍLNÍKY

Informace o POZASTAVENÍ ODKUPOVÁNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ C.S. FONDŮ

AKRO BLOG: www.akro-blog.cz