Základní informace(204_001)   Obhospodařované fondy(204_002)   Aktiva(204_003)   Pasiva(204_004)   Podrozvaha(204_005)   Výsledovka(204_006)   Dodatečné údaje(204_007)   Měnová struktura závaz(204_008)   Průměrný počet zam(204_009)   Náklady na zam(204_010)   Měny   Kontroly