Obhospodařované fondy
Název IS: AKRO invetiční společnost, a.s.
IČ: 49241699
Název fondu IČ fondu ISIN fondu Rozlišení fondu (OPF/ IF/ UPF)
AKRO otevřený podílový fond "Nových ekonomik" AKRO investiční společnost, a.s. 60167611 770 980 000 077 OPF
Otevřený podílový fond "Konzervativní balancovaný", AKRO investiční společnost, a.s. 90023586 770 980 000 408 OPF
AKRO otevřený podílový fond "Globální akciový", AKRO investiční společnost, a.s. 60432624 CZ0008471117 OPF
AKRO otevřený podílový fond "Progresivních společností", AKRO investiční společnost, a.s 60432608 CZ0008471091 OPF
AKRO otevřený podílový fond "Balancovaný " AKRO investiční společnost, a.s 60432616 770 000 002 285 OPF