Měnová struktura závazků
Název IS: AKRO invetiční společnost, a.s.
IČ: 49241699
Měna Hodnota závazku ( tis. cizí měny) Hodnota závazku (tis. Kč) Podíl závazku na celkových pasivech (%)
1 2 3 4
USD 6 141 1,17
CZK 1075 1075 8,93