Náklady na zaměstnance a vedoucí zaměstnance
AKRO invetiční společnost, a.s.
49241699
Hodnota (tis. Kč) % podíl na celkových aktivech
Celková výše nákladů vynaložená na zaměstnance 1251 10,4
Celková výše nákladů na vedoucí osoby 1099 9,13