Průměrný počet zaměstnanců
AKRO invetiční společnost, a.s.
49241699
Počet
Průměrný počet všech zaměstnanců vypočtený jako součet konečného počtu zaměstnanců v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném období 6,17
Průměrný počet vedoucích osob vypočtený jako součet konečného počtu vedoucích osob v každém měsíci dělený počtem měsíců v rozhodném období 5