Podrozvaha
AKRO invetiční společnost, a.s.
49241699
Hodnota Minulé účetní období Předminulé účetní období
Podrozvahové položky 1 0 0 0
Poskytnuté přísliby a záruky 2 0 0 0
Poskytnuté zástavy 3 0 0 0
Pohledávky ze spotových operací 4 0 0 0
Pohledávky z pevných termínových operací 5 0 0 0
Pohledávky z opcí 6 0 0 0
Odepsané pohledávky 7 0 0 0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 8 0 0 0
Hodnoty předané k obhospodařování 9 0 0 0
Přijaté přísliby a záruky 10 0 0 0
Přijaté zástavy a zajištění 11 0 0 0
Závazky ze spotových operací 12 0 0 0
Závazky z pevných termínových operací 13 0 0 0
Závazky z opcí 14 0 0 0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 15 0 0 0
Hodnoty převzaté k obhospodařování 16 0 0 0