AKRO investiční společnost


Formuláře ke stažení


Smlouva o koupi podílových listů

Občané ČR Doklady požadované k provedení obchodu před jeho vypořádáním

Obchodní podmínky pro vydávání a odkupování PL určených pro veřejnost
Zahraniční klienti - fyzické osoby
Zahraniční klienti - právnické osoby
Smlouva o koupi - distančním způsobem Informace pro účely uzavírání Smlouvy o koupi PL distančním způsobem

Sazebník poplatků

AKRO akciový fond nových ekonomik
Ostatní fondy AKRO (bývalé C.S. Fondy)

Žádost o odkoupení podílových listů

AKRO akciový fond nových ekonomik Doplňující informace k podání žádosti o odkoupení podílových listů
Ostatní fondy AKRO (bývalé C.S. Fondy)
Stažení žádosti o odkoupení
AKRO akciový fond nových ekonomik (pro nabyvatele v dědickém řízení) Upozornění pro nabyvatele podílových listů
Ostatní fondy AKRO (pro nabyvatele v dědickém řízení)

UPOZORNĚNÍ: U Ostatních fondů AKRO (bývalé C.S. Fondy) nelze žádat o odkoupení podílových listů, viz informace na hlavní straně.

V případě, že se chystáte použít dříve vytištěný formulář žádosti o odkoupení, překontrolujte platnost podle čísla uváděného v jeho zápatí.


Ostatní formuláře

Plná moc
Podpisový vzor Klienta - fyzické osoby
Reklamační formulář


Pro vytištění nebo vyplnění formulářů použíjte například Acrobat Reader ve verzi nejméně 8.x.


nahoru