AKRO investiční společnost


Aktuálně z trhů


Ocenění globálních akciových trhů

aktuálně

Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 26/05/17

Oceňovaná data naznačují, že lepší hodnotu lze nalézt i mimo americký akciový trh. Rozvíjející se trhy, zejména Rusko (index RTS), Hongkong (Hang Seng) a Česká republika (PX Index), obchodují s atraktivními oceněními. AKRO akciový fond nových ekonomik vykazuje výraznou expozici na trzích, které jsou považovány za levné, při pohledu na model s kompozitní hodnotou (v poměru k hodnotě P/E, P/B a výnosu z dividend).

Jeremy Monk, portfolio manager

UPOZORNĚNÍ: Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.