AKRO investiční společnost


Novinka - detail


24.10.2017, Praha

Nový AKRO BLOG

S potěšením oznamujeme, že dnešním dnem, 24. 10. 2017, spouštíme vlastní blog na adrese www.akro-blog.cz. Pravidelní čtenáři našich webových a facebookových stránek AKRO jistě v posledních týdnech zaznamenali příspěvky a komentáře v kategorii Aktuálně z trhů, které nyní najdete na blogu.

Věříme, že Vám náš blog otevře prostor pro nové názory na oblast finančních trhů, které se v odborném tisku neobjevily. Články Vám přinesou nejen nové informace, ale povedou Vás také k hlubšímu zamyšlení. Za společnost AKRO přejeme příjemné a obohacující čtení!

UPOZORNĚNÍ:
Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.

< Zpět