AKRO investiční společnost


Novinka - detail


12.08.2015, Praha

Prodloužení AKCE Nákup podílových listů bez vstupního poplatku

Z rozhodnutí představenstva společnosti a v souladu se statutem fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost a.s., je akce NÁKUP PODÍLOVÝCH LISTŮ BEZ VSTUPNÍHO POPLATKU prodloužena o další tři měsíce.

V období od 1. 9. do 30. 11. 2015 nadále nebude u uvedeného fondu účtována vstupní přirážka, která činí až 5% z hodnoty investice. Rozhodným okamžikem je den připsání finančních prostředků podílníka určených na koupi podílových listů na účet fondu.

Tato nabídka se vztahuje pouze na nákup podílových listů fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond  AKRO investiční společnost, a.s. Po uplynutí uvedeného období, tj. s účinností od 1. prosince 2015, bude při vydávání podílových listů předmětného fondu uplatněna vstupní přirážka dle aktuálního Sazebníku poplatků.

< Zpět