AKRO investiční společnost


Novinka - detail


19.02.2015, Praha

Změna statutů – aktualizace dynamických údajů

AKRO investiční společnost, a.s. oznamuje, že s účinností od 19. 2. 2015 došlo ke změnám v přílohách statutů fondů:
- AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO globální akciový fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO fond progresivních společností, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
- AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s.
Aktualizovány byly dynamické údaje.
Ke změnám došlo i ve Sděleních klíčových informací pro investory a Nabídkových listech všech výše uvedených fondů.

Ve statutu fondu AKRO akciový fond nových ekonomik, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s. byly navíc provedeny tyto změny:
- v § 100 Statutu, odst. (3) se věta doplňuje o slovní spojení: ne však dříve, než je uvedeno v rozhodnutí představenstva o schválení statutu či jeho změny.
- v § 100 Statutu, odst. (4) se slova pěti (5) nahrazují slovy deseti (10).

Změny byly schváleny představenstvem a nabyly účinnosti dne 19. 2. 2015.

< Zpět